Monday, April 27, 2009

Tạm biệt

Tôi sẽ đi thành phố New Orleans từ 17 ngày tháng 5 đến 31 ngày tháng 5, rồi tôi sẽ đi nước Nhật 1 ngày tháng 6. Tôi ở thành phố Kyoto từ 1 ngày tháng 6 đến 15 ngày tháng 7, rồi tôi đi thành phố Osaka để làm nghiên cứu đến 31 ngày tháng 7. Vào tháng 8, tôi ở Ann Arbor và New Orleans, và tôi sẽ đang dọc rất nhiều sách.

Chúc may mắn với trường học, và có mùa hè đẹp!

Monday, April 20, 2009

Khách sạn ở Hà Nội

Tôi đi du lịch Hà Nội 4 tháng năm 2004 với chị thư hai của tôi. Tôi đặt phòng trước ở khách san A ở Phố Cổ. Chị ấy đi Hà Nội một ngày trước khi tôi đi Hà Nội. Chị ấy đi khách sạn A từ sân bay bằng tắc xi. Người lái xe tắc xi đưa chị ấy ra khách sạn B. Lễ tân ở khách sạn B nói khách sạn này là khách sạn A. Chị ấy thuê phòng ở khách sạn B. Tôi cũng đặt tour Perfume Pagoda với công ty C. Lễ tân ở khách sạn B cũng bán cho chị ấy tour Perfume Pagoda. Khi tôi đến Hà Nội, tôi tức. Tôi phải gửi deposit khi tôi đặt phòng ở khách sạn A. Khách sạn A không gửi lại tiền đặt cọc(deposit) cho tôi, nhưng chị thú hai tôi cho tôi tiền. Tour Perfume Pagoda của khách sạn B không hay như tour của công ty C. Chúng tôi có nhiều vấn dề, nhưng chúng tôi thích du lịch Hà Nội.

Bức thư cho bạn bè

Ray thân mến,

Học kỳ này xong tuần này. Em có nhiều tập biết, thì em mệt quá. Khi anh đến Ann Arbor tháng 6, trời không lạnh, trời hè. Chúng ta đi Arboretum được, đi tham quan bằng xe đạp, và đi bộ chung quanh Đai học Michigan. Tháng 6, nhiều sinh viên về nhà, thì Ann Arbor yên tĩnh. Sau khi anh dến Ann Arbor, em sẽ đi Nhật để nghiên cứu khoảng hai tháng. Em về Ann Arbor tháng 8.

Linda