Monday, April 20, 2009

Khách sạn ở Hà Nội

Tôi đi du lịch Hà Nội 4 tháng năm 2004 với chị thư hai của tôi. Tôi đặt phòng trước ở khách san A ở Phố Cổ. Chị ấy đi Hà Nội một ngày trước khi tôi đi Hà Nội. Chị ấy đi khách sạn A từ sân bay bằng tắc xi. Người lái xe tắc xi đưa chị ấy ra khách sạn B. Lễ tân ở khách sạn B nói khách sạn này là khách sạn A. Chị ấy thuê phòng ở khách sạn B. Tôi cũng đặt tour Perfume Pagoda với công ty C. Lễ tân ở khách sạn B cũng bán cho chị ấy tour Perfume Pagoda. Khi tôi đến Hà Nội, tôi tức. Tôi phải gửi deposit khi tôi đặt phòng ở khách sạn A. Khách sạn A không gửi lại tiền đặt cọc(deposit) cho tôi, nhưng chị thú hai tôi cho tôi tiền. Tour Perfume Pagoda của khách sạn B không hay như tour của công ty C. Chúng tôi có nhiều vấn dề, nhưng chúng tôi thích du lịch Hà Nội.

No comments:

Post a Comment