Monday, April 20, 2009

Bức thư cho bạn bè

Ray thân mến,

Học kỳ này xong tuần này. Em có nhiều tập biết, thì em mệt quá. Khi anh đến Ann Arbor tháng 6, trời không lạnh, trời hè. Chúng ta đi Arboretum được, đi tham quan bằng xe đạp, và đi bộ chung quanh Đai học Michigan. Tháng 6, nhiều sinh viên về nhà, thì Ann Arbor yên tĩnh. Sau khi anh dến Ann Arbor, em sẽ đi Nhật để nghiên cứu khoảng hai tháng. Em về Ann Arbor tháng 8.

Linda

No comments:

Post a Comment